02 tháng 4, 2016

CẢNH XUÂN - HÁT VĂN (Lời Nguyễn Duy Yên, biểu diễn Quốc Phòng, VTV1 phát sóng mùng 5 tết Bính Thân)


                          
 Đĩa hát XUÂN ĐẤT NƯỚC,VTVI Phát sóng vào Tết
 Bính Thân (2-2016) trong đĩa hát này có bài hát văn
 CẢNH XUÂN lời thơ của Nguyễn Duy Yên.