27 tháng 4, 2016

Ơi! thác DATALA


                                   Ơi! Thác DATALA.Nhạc Thúy Nga phổ thơ Đoàn Kim Vân