10 tháng 4, 2016

Chỉ có im lặng - Thơ dịch
IL n'y avait que le silence

Il n;avait que le silence
Dernière chaque mot volé
La route expirait dans les pierres
Entre les murs éroulés

En pourtant le dernière poète
Tendait l’oreille vers la mer
Et cherchait encore à saisir
L’insaissable oiseau de la parole.

Dịch thơ ;

Chỉ có im lặng

Chỉ còn có sự lặng yên
Đằng sau tiếng nói bay lên vút trời
Đường vô tận đá nằm phơi
Giữa nơi tường đổ thấy đời buồn tênh.

Nhà thơ hiện đại thời nay
Lắng nghe lời biển giãi bày hôm mai
Gắng công học chớ phí hoài
Chim khôn khó bắt nói lời phải suy.

     Người dịch :Nguyễn Duy Yên

L’homme et la mer
         (Charles Baudelaire)

Homme libre toujours tu chérira la mer
La mer est ton miroir tu comtemples ton âme
Dans les déroulement infiné de sa lame
Et ton esprit n’est pas un grouffe moins mer

Tu te plais à plonger au sein de ton image
Tu l’embrasses des yeux et des bras et ton coeur
Se distrait quelquefois de sa propre rumeur
Au bruit de cette plainte indomtable et sauvage

Vous êtes tous les deux ténébreuse et discrets
Homme nuit n’a sondé le fond de tes abimes
O mer nui ne connait tes richesses intimes
Tant vous êtes jaloux de garder vos secrets

Et cependant voilà des siècles innombrables
Que vous vous combattez sans pitié ni remords
Tellement vous aimez le camage et la mort
Ô lutteurs éternels ô frères implacables.

DỊCH THƠ
     Người và biển

Yêu tự do nên tôi luôn yêu biển
Gương sáng soi chiếm lĩnh cả linh hồn
Như dòng chảy không ngưng trên miệng lưỡi
Tâm trí mình luôn thấy biển gần hơn

Muốn lưu lại tâm tình riêng của bạn
Hôn bàn tay ánh mắt trái tim mình
Cõi riêng tư có đôi lần lơ đãng
Chẳng cam lòng bất khuất trước sinh linh

Hai nơi bạn thấy tối tăm thầm kín
Nghe thấy gì nơi thăm thẳm vực sâu
Biển đâu cần biết giàu sang của bạn
Ghen làm chi kín tiếng để làm giàu

Sự sống đã trải qua bao thế kỷ
Bạn có gì hối hận luyến tiếc không
Thất nghiệp hay chết chẳng ai mong muốn
Sức hơn người mà sống vẫn long đong.

                 Người dịch : Nguyễn Duy Yên