10 tháng 5, 2016

BẾN XƯA

                                                           

                    

           

                   

                BẾN XƯA

    Còn đâu những chuyến đò ngang
    Còn đâu những buổi chiều vàng bên em.
                            Duy Yên
Chiều vắng đìu hiu dòng sông lạnh
Sóng nổi phù sa nước đỏ ngầu
Nền cũ dấu xưa trơ nền đất
Hoang vắng một vùng đám cỏ lau

Sông kia bên lở lại bên bồi
Bến cũ theo dòng lũ cuốn trôi
Người xưa vắng bóng tìm đâu thấy
Chỉ thấy chim sa tận cuối trời

Người ta chuyển bến nay thành phố
Dòng sông soi bóng những con đò
Bến xưa còn đọng trong ký ức
Một dải trường giang vắng lặng tờ

Nắng tắt đêm về sương mờ ảo
Không gian im ắng một mình tôi
Còn gì đâu nữa mà mơ mộng
Lạc giữa dòng đời bóng lẻ đôi.

              Kỷ niệm buồn.

                  Duy Yên