05 tháng 5, 2016

Ngày hội non sông (22-5-2016)

                                                                   Ảnh Internet
         Ngày hội non sông .Bầu cử đại biểu QH và đại biểu
         HĐND các cấp khóa XIV 2016-2Ngày Hội non sông (22-5-2016)
Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
***


Tưng bừng mở Hội non sông
Chọn người tài đức một lòng vì dân
Đảng ta Đại hội đầu xuân
Thành công rực rỡ toàn dân đón mừng
Nay bầu Quốc hội vui chung
Tay cầm lá phiếu tùy tâm chọn người
Chọn mặt ta gửi vàng mười
Chọn người tâm huyết gửi lời nước non
Tài cao đức trọng vẹn tròn
Một lòng gìn giữ giang sơn nước nhà
Xứng danh đại biểu của ta
Luận bàn thế sự sao ra lẽ đời
Bảo vệ quyền lợi giống nòi
Dân giàu nước mạnh rạng ngời niềm tin
Toàn dân ngày một tiến lên
Phát huy dân chủ xây nền tự do
Chung tay tạo dựng cơ đồ
Thi đua yêu nước chăm lo mọi bề
Từ thành thị tới thôn quê
 Vui đi bầu cử thỏa thuê tấm lòng
Những là nay ước mai mong
Bầu người thay mặt cộng đồng dân cư
Góp phần tiếng nói vô tư
Lợi nhà ích nước dân nhờ cậy trông
Mừng ngày Hội của non sông
Gửi vào lá phiếu một lòng vững tin
Cơ quan quyền lực ở trên
Tiếng nói Quốc hội vì quyền lợi dân
Năm năm mới có một lần
Thắng lợi bầu cử hiến dâng cho đời
Nhân dân hưởng trọn niềm vui
Nhà nhà phấn khởi người người hân hoan.

                                       Nguyễn Duy Yên (22-5-2016)