06 tháng 2, 2017

Duy Yên

                             Duy Yên kỷ niệm ngày về gia đình ở quê,
                             đứng dưới gốc cây khế vườn nhà sai trĩu
                             quả (01-2017).