06 tháng 2, 2017

Ảnh gia đình.

             Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm cùng anh em con cháu
             nhân dịp vê thăm quê hương (01-2017)Kim Vân
             người đứng giữa quang khăn hoa..