06 tháng 2, 2017

Ảnh gia đình

             Ảnh chụp kỷ niệm Duy Yên cùng gia đình và gia tộc Nguễn Ngọc
             nhân dịp về thăm quê (01-2000017).