06 tháng 2, 2017

Ảnh gia đình

           Vợ chồng Duy Yên(ngồi giữa) chụp ảnh chung cúng họ hàng gia tộc
           (01-2017).