06 tháng 2, 2017

Duy Yên

              Ảnh Duy Yên chụp kỷ niệm xuân Đinh Dậu bước sang tuổi 87.