06 tháng 2, 2017

Hai bố con

                    Ảnh chụp hai bố con tại vườn gia đinh quê nhà nhân dịp
                   đón Tết&Xuân Đinh Dậu (01-2017).