06 tháng 2, 2017

Kim Vân.

                    Kim Vân nhân hoa tặng của bạn em Hùng (đứng bên phải)