06 tháng 2, 2017

Vợ chồng Duy Yên-Kim Vân

                           Vợ chồng Duy Yên & Kim Vân ảnh chụp
                           tại nhà ở quê ThuyLôi,Tiên Lữ, Hưng Yên.