12 tháng 5, 2017

Khúc tương tư


Thơ Nguyễn Duy Yên, nhạc sĩ La Thăng phổ nhạc