16 tháng 5, 2017

               Kim Vân ngồi thư giãn bên hòn non bộ tại quê nhà (năm 2000).