16 tháng 5, 2017

Kỷ niệm...

                      Đêm thơ nhạc Trăng và Biển của Duy Yên &Kim Vân
                      tổ chức tại nhà Văn hóa-Sinh viên ở hồ Thuyền Quang
                     (Hà nội) tháng 05-2001, Kim Vân tặng hoa nhạc sĩ Huy Thục