15 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

      Đoàn Kim Vân và nhà văn Quang Hoài dự Đại hội Nhà văn Hà nội
      Khoá XII (8 & 9- 8- 2017) tại hội trường đài TNVN 48 Quán sứ.