15 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

             Đoàn Kim Vân và nhà thơ Chử Thị Hằng dự Đại hội nhà văn Hà nội
             khoá XII 8 & 9 - 8- 2017 tại Hội trường đài TNVN 58 Quán sứ HN.