15 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

  Đoàn Kim Vân dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày 8 &9 - 8 - 2017 tại
 hội trường đài TNVN 58 Quán sứ.