15 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

  Đoàn Kim Vân và các bạn thơ dự Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII ngày
 8&9 - 8- 2017 tại hội trường đài TNVN 58 Quán sứ , Hà nội..