15 tháng 8, 2017

Ảnh kỷ niệm

Đoàn Kim Vân và nhà thơ Bằng Việt trong Đại hội Nhà văn Hà nội khoá XII
8/9 - 8- 2017 tại hội trường Đài TNVN 58 Quán sứ Hà nội.