23 tháng 11, 2017

Trở Về Vườn Cũ (HÁT XẨM - Điệu Xẩm chợ)Lời thơ Đoàn Kim Vân chuyển hát xẩm do 
NSUT Phương Mây thể hiện.