30 tháng 6, 2018

Hoa trôi....

                                                                    Ảnh Internet

HOA TRÔI

Buồn trông một kiếp hoa trôi
Bồng bềnh mặt nước một trời lênh đênh
Tấm thân chìm nổi dập dềnh
Cuốn theo dòng nước biết mình về đâu?

MƯA NGÂU

Ngồi buồn thầm khóc mưa ngâu
Vì đâu nên nỗi mà đau khối tình
Trăng buồn gió cũng lặng thinh
Năm tròn qua mới thấy hình bóng nhau.

THU TÀN

Buồn trông lớp lớp mây hàng
Nghe trong tiếng gió lá vàng rụng rơi
Song the thấp thoáng bóng người
Đón mùa thu chết để rồi tiếc thương.

NHỚ

Nhớ thương muốn gửi cho nhau
Đường mây cách trỏ ai sầu hơn ai?
Đêm dài tỉnh giắc hôm mai
Nghe con chim hót nhớ hoài xa xăm.

CHIỀU XA

Ngoài trời giăng mắc mưa buông
Con thuyền xuôi ngược gợi buồn lòng ai
Mênh mông mặt nước sông dài
Một chiều xa một mảnh đời lênh đênh.

NỖI NHỚ

Sông kia ai nối nhịp cầu
Người đi để nhớ để sầu cho ai
Nắng chiều nhàn nhạt dần phai
Trông theo dòng nước nhớ hoài xa xăm

BẾN ĐỢI

Sông ơi sông chảy về đâu?
Cho ta gửi bớt nỗi sầu vấn vương
Quanh co muôn nẻo dặm đường
Thuyền xuôi bến đợi người thương cách vời.

            Đoàn Kim Vân  (6-2018)