Thứ Hai, 9 tháng 7, 2018

Hòn đá vọng phu (chèo)

                      Hòn "ĐÁ VỌNG PHU" lời thơ Đoàn Kim Vân chuyển
                      thể hát chèo do NSUT Thùy Linh thể hiện.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét