09 tháng 7, 2018

Hòn đá vọng phu (chèo)


HÒN ĐÁ VỌNG PHU lời thơ Đoàn Kim Vân
chuyển thể hát chèo do NSUT Thùy Linh thể hiện.