22 tháng 2, 2019

                                   Xác lập kỷ lục VN thơ Lục Bát cho Duy Yên&Kim Vân