22 tháng 2, 2019

Hội nghị mừng xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 73 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đầu thắng lợi ngày toàn quốc kháng chiến(!9-2-46 /17-2-1947).Kim Vân ảnh kỷ niêm với lãnh đạo hội nghị.