Thứ Năm, 21 tháng 2, 2019

Hội nghị mừng xuân Kỷ Hợi, kỷ niệm 73 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở đầu thắng lợi ngày toàn quốc kháng chiến(!9-2-46 /17-2-1947).Kim Vân ảnh kỷ niêm với lãnh đạo hội nghị.


0 nhận xét:

Đăng nhận xét