27 tháng 2, 2019

                       Vợ chồng Duy Yên&Kim Vân bên biểu tượng:
                                            KỶ LỤC VIỆT NAM