21 tháng 3, 2019

                     Kim Vân chụp ảnh kỷ niệm với các đại biểu dự Hội nghị
                              (Kim Vân đứng giữa hàng ghế đại biểu ngồi)