21 tháng 3, 2019

Kim Vân chụp ảnh với cán bộ lãnh đạo Hội nghị.