21 tháng 3, 2019

                     Nghệ sĩ Kiều Oanh trình diễn bài thơ :
                     GẠC MA bất tử của Đoàn Kim Vân ở Hội nghị