21 tháng 3, 2019

                         Đoàn Kim Vân (bên trái)với NSUT Hoài Anh
                         dự Hội nghị.