10 tháng 3, 2019

                       Kỷ lục VN xác lập Kỷ lục về Thơ Lục Bát cho vợ chồng
                                    nhà thơ Duy Yên & Kim Vân năm 2018.