04 tháng 2, 2021

Khúc tương tư


(Hát chèo - Điệu Sa lệch chênh/ Thơ Nguyễn Duy Yên)

 

Nói thơ

Lòng mình lại tự nhủ mình

Quên đi đừng nhớ mối tình bâng quơ

Nhưng rồi sao cứ vẩn vơ

Đêm mơ ngày tưởng nay chờ mai mong.

 

Sa Lệch Chênh

Nào ai, ai có hẹn lòng

Thoảng như một đám mây hồng trôi qua

Duyên kia đâu có mặn mà

Tình trong mây gió cũng là tình không

Rối bời như mớ bòng bong

Gỡ sao cho thoát cái vòng tương tư

Tình yêu đâu dễ khước từ.