26 tháng 4, 2023

TỰ TÌNH VỚI NÀNG THƠ

 TỰ TÌNH VỚI NÀNG THƠ


Có lúc nàng thơ nấp ẩn đâu?

Muốn tìm để hỏi một đôi câu

Nàng thơ trốn mất nơi nào nhỉ

Chỉ thấy không gian lặng một màu


Nguồn thơ dào dạt ý thơ xuân

Tỏa ra muôn điệu phủ non sông

Nàng thơ trêu ghẹo chàng thi sĩ

Nay chờ, mai đợi với trông mong


Tôi đâu có dám ghét nàng thơ

Tôi vẫn tìm nàng với ước mơ

Tôi yêu nàng lắm nàng đừng để

Tôi phải phụ tình dứt mối tơ


Đôi lúc trong lòng nghĩ vẩn vơ

Vắng nàng thao thức đợi mong chờ

Nhưng không đã có cô thôn nữ

Mang lại cho tôi vạn ý thơ.