26 tháng 4, 2023

TỰ TÌNH VỚI NÀNG THƠ

Có lúc nàng thơ nấp ẩn đâu?
Muốn tìm để hỏi một đôi câu
Nàng thơ trốn mất nơi nào nhỉ
Chỉ thấy không gian lặng một màu

Nguồn thơ dào dạt ý thơ xuân
Tỏa ra muôn điệu phủ non sông
Nàng thơ trêu ghẹo chàng thi sĩ
Nay chờ, mai đợi với trông mong

Tôi đâu có dám ghét nàng thơ
Tôi vẫn tìm nàng với ước mơ
Tôi yêu nàng lắm nàng đừng để
Tôi phải phụ tình dứt mối tơ

Đôi lúc trong lòng nghĩ vẩn vơ
Vắng nàng thao thức đợi mong chờ
Nhưng không đã có cô thôn nữ
Mang lại cho tôi vạn ý thơ.