04 tháng 8, 2023

VÃN CẢNH NGÀY XUÂN

(Sa mạc, Trống quân/ Thơ Nguyễn Duy Yên)

Sa Mạc

Ngoài trời hạt bụi mưa bay
Bâng khuâng tấc dạ mà say cảnh thiền 
Thăm chùa vui thú thiên nhiên 
Khói hương lan tỏa bay lên Phật đài.

Trống quân

Mơ màng thoát tục trần ai 
Lắng nghe nhịp mõ nhớ hoài xa xăm 
Sư cô ngồi đó thâm trầm
Miệng Nam mô Phật tiếng gần, tiếng xa 
Gió xuân nhẹ thổi hiền hòa
Còn vương đôi chút sương sa lạnh lùng 
Bầu trời mặt nước xanh trong
Ngày xuân vãn cảnh cho lòng thảnh thơi.