16 tháng 8, 2023

NGÀY XUÂN

(Hát xẩm/ Thơ Nguyễn Duy Yên)

Nói thơ
Phương trời xa nỗi nhớ nhau
Hồn quê mang nặng mối sầu tha hương 
Nhớ con sông, nhớ mái trường 
Cây đa giếng nước con đường ngày xưa.

Xẩm Thập  Ân
Vẳng nghe vọng tiếng chuông chùa 
Dọc đê sông Luộc sớm trưa đi về 
Nhãn lồng một dải ven đê
Mùa màng thu hoạch bộn bề thôn trang 
Ai làm nên cuộc li tan?
Đường chia đôi ngả trăm ngàn nỗi đau 
Ngược xuôi, xuôi ngược về đâu? 
Còn trong mơ tưởng nhịp cầu bắc ngang 
Vượt bao ghềnh thác gian nan 
Quanh co ngoắt nghéo trăm ngàn lối đi 
Chuyện xưa thôi nhắc làm gì 
Vui lên chớ để sầu bi nặng lòng 
Đốt lên ngọn lửa nhớ mong
Mượn tình cạn chén rượu hồng mừng xuân.