19 tháng 11, 2011

Buồn - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Trời xanh đôi lúc cũng buồn
Đùng đùng sấm sét giận hờn trần gian
Người buồn mắc bệnh bi quan
Tự tin phấn đấu dần tan hết buồn.

3-2006