19 tháng 11, 2011

Nắng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Nắng lên cho má em hồng
Lửa tình rực cháy cho lòng em vui
Nắng lên nắng hửng lên rồi
Em van em lạy xin trời đứng mưa.

4-2006