19 tháng 11, 2011

Mưa - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mưa buồn, buồn lắm mưa ơi !
Tiếng mưa tí tách gợi khơi nỗi sầu
Yêu mà chẳng được gần nhau
Để cho tháng bảy mưa Ngâu sụt sùi.

4-2006