19 tháng 11, 2011

Ngẫu hứng - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Mưa, nắng buồn vương chiều trống vắng
Gió ngừng nhẹ vẫy gọi hoàng hôn
Chim trời xáo xác bay về tổ
Vùng vẫy riêng mình vẫn sướng hơn.6-2005