19 tháng 11, 2011

Tìm bạn - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Pha ấm trà ngon mời đãi khách
Không duyên không nợ thế mà vui
Một đời đi tìm bạn sao mà khó!
 Tri kỷ xem ra được mấy người.

Xuân 2003