19 tháng 11, 2011

Điên - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đời bảo ta điên, sao lại điên?
Ta điên bởi lẽ chẳng tham tiền
Chỉ tham phúc đức cho con cháu
Điên thế ai mà chẳng muốn điên!

10-1992