19 tháng 11, 2011

Say - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Say rượu say tình cũng tiếng say
Say miếng đỉnh chung túi ních đầy
Say qua canh bạc thành giàucó
Say ván cơ đời cuộc tỉnh say

Say ngẫm sự đời thế mới hay
Say quên danh lợi giữa đời này
Say nhân, say nghĩa, say chân lý
Say dở, say gàn tránh chớ say.
 
6-1998