19 tháng 11, 2011

Tiếng rao đêm - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Thiên hạ ngủ rồi hỏi còn ai thức?
Nghe mơ hồ vọng lại tiếng rao đêm
Dầu dãi nắng mưa, tuyết sương lạnh giá
Phải chăng đâu thân phận kẻ thấp hèn?

6-2000