19 tháng 11, 2011

Nói chuyện với linh hồn - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Hỡi các linh hồn!
đang lơ lửng giữa không gian
Và những ngôi mộ
nắm x­ương tàn trong lòng đất
Họ yêu cuộc sống
và chẳng bao giờ muốn mất
Dù cuộc đời này
trăm ngàn vạn nỗi lo toan
Nào là lợi danh
nào là quyền quý, giầu sang
Đâu phải thiên định
dành cho ng­ười tròn quả phúc
Phận bạc thấp hèn
vất vả lầm than, cơ cực
Chớ an phận mình
mà cam kiếp ngựa trâu
Sống ở trên đời
ta nên có trư­ớc, có sau
Chớ làm điều xấu
để lòng mình không thanh thản
Đời ngư­ời thì ngắn
chỉ tính bằng năm, bằng tháng
Trái đất, vì sao
đo ánh sáng, tính từng năm
Có những linh hồn
quyền thế, chức trọng cao sang
Có những linh hồn
đáng giam cầm vào ngục tối
Thôi thì tất cả
cũng sẽ trở thành tro bụi
Cõi "niết bàn" kia
nơi gặp gỡ những linh hồn

Trần gian nấm mộ cỏn con
H­ương thơm một nén gọi hồn về đây
Thành tâm một chút lòng này
Lầm rầm khấn bái, hồn hay chăng hồn.

10- 2002