17 tháng 11, 2011

Thương ai “Lỡ bước sang ngang” - Nguyễn Duy Yên

Ảnh: Internet

Đêm khuya một mảnh trăng treo
Dòng sông lay động, mái chèo khua vang
Thuyền tình lặng lẽ sang ngang
Một mình một bến lỡ làng duyên xưa
Còn đâu đi đón về đưa!
Để tình dang dở gió mưa lạnh lùng
Đàn ai buông tiếng nửa chừng
Tiếng tơ réo rắt nửa mừng, nửa than
Thế là “Lỡ bước sang ngang”
Xuân thì phai nhạt tuổi vàmg còn đâu?
Thời gian nhuộm trắng mái đầu
Tình tan ôm hận mà đau đớn lòng
Âu là số phận long đong
Nợ đời phải trả tận cùng mới thôi
Tiếc thân bèo dạt mây trôi
Tình ơi, ngang trái hỡi ơi là tình.

Nhân đọc “Lỡ bước sang ngang” 
của nhà thơ Nguyễn Bính