11 tháng 12, 2011

MÁI TÓC TÔI YÊU (Duy Yên)Cô em có dải tóc mây
Xuân chừng mười tám thơ ngây nét tình
Gặp em trong tiết thanh minh
Khuôn in đáy mắt dáng hình đong đưa.