30 tháng 5, 2012

CLB thơ dịch Hà nội


              CLB Thơ dịch Hà nội họp mặt mừng xuân 2006