08 tháng 5, 2012

Lễ kết nạp hội viên

                              Lễ kết nạp Hội viên Đoàn Kim Vân năm 2011
                              họp tại Thư viện Hà Nội.