06 tháng 9, 2012

Ảnh lưu niệm


         Nhà sử học Dương Trung Quốcchụp ảnh lưu niệm với nhà thơ Nguyễn Duy Yên và
         hai nhà báo Ngô Việt Châu - Trần Hoan nhân dịp dự lễ 90 năm ngày mất của danh
         nhân PHAN KẾ BÍNH tổ chức tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám Hà nội